Home / Politieacties / Grote controle op camping in Schijf

Grote controle op camping in Schijf

voor een veiliger, beter bewoonbare en gereguleerde camping

Op dinsdag 21 juni 2016 is er op camping De Witte Plas in Schijf een integrale controle. Met de actie wordt beoogd om een veiliger, beter bewoonbare en gereguleerde camping te realiseren.

Controle naleefgedrag

Tijdens de controle wordt het naleefgedrag van recreanten en illegale bewoners in relatie tot de regelgeving in beeld gebracht. Tijdens eerdere controles zijn diverse overtredingen geconstateerd.
Denk hierbij aan brandveiligheid, huisvesting, milieu, algemene leefomgeving en openstaande vorderingen.

De actie die op camping De Witte Plas wordt gehouden, heeft een aantal doelstellingen. Het uitgangspunt is om het park te normaliseren en het terug te brengen tot een recreatieve bestemming, zonder illegale activiteiten. Overtredingen worden gesignaleerd en aangepakt.

Integraal samenwerken

Bij deze controle werkt de gemeente Rucphen samen met diverse ketenpartners. Deze zijn de politie, belastingdienst, brandweer, GGD, bureau jeugdzorg, werkplein Hart voor West-Brabant, Taskforce, RIEC en de  vreemdelingenpolitie. De inzet van politie is erop gericht om de handhavingsactie veilig en ordelijk te laten verlopen. Verder is de politie aanwezig om openbare ordeverstoringen te voorkomen of te beëindigen. De taak van de vreemdelingenpolitie is het in kaart brengen van vreemdelingen die zich op de camping bevinden. De belastingdienst zal openstaande belastingschulden innen en nagaan of de fiscale regelgeving wordt nageleefd.

De GGD zal advies verlenen op sociaal en hygiënisch gebied op het moment dat de controleteams een situatie constateren waarbij de sociale en hygiënische conditie te wensen overlaat. Bureau Jeugdzorg neemt deel om in te kunnen grijpen als er schrijnende situaties aan het licht komen waarbij jeugdigen betrokken zijn. Het Werkplein controleert tot slot of eventueel verstrekte uitkeringen rechtmatig zijn.

Bron: Gemeente Rucphen

DSC_5444

About Auke

Check Also

Hennepkwekerij aangetroffen in woning in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD – In een woning aan de Leeuwerikstraat in Sint Willebrord is dinsdagochtend een …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *